logo_honda.

Đăng ký lái thử xe: 0935.327.557

Hotline tư vấn: 0936.3939.43

NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT
Họ tên
Số điện thoại của bạn
Dòng xe cần tư vấn báo giá
 

Mức tiêu thụ nhiên liệu của các mẫu xe Honda

Ngày cập nhật: 05-01-2016
CITY 1.5MT 1.5CVT
Mức tiêu thụ nhiên liệu
Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00).
Được kiểm tra và phê duyệt bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe.
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình kết hợp (l/100km) 5,8 5,8
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị (l/100km) 7,5 7,3
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình ngoài đô thị (l/100km) 4,8 4,9
     
CIVIC 1.8AT 2.0AT
Mức tiêu thụ nhiên liệu
Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00).
Được kiểm tra và phê duyệt bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe.
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình kết hợp (l/100km) 6,7 7,5
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị (l/100km) 9 10,4
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình ngoài đô thị (l/100km) 5,3 5,8
     
CR-V 2.0 AT 2.4AT
Mức tiêu thụ nhiên liệu
Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00).
Được kiểm tra và phê duyệt bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe.
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình kết hợp (l/100km) 7,6 8,4
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị (l/100km) 10,3 11,8
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình ngoài đô thị (l/100km) 6,1 6,5
     
Accord 2.4AT  
Mức tiêu thụ nhiên liệu
Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00).
Được kiểm tra và phê duyệt bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe.
 
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình kết hợp (l/100km) 8,1  
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị (l/100km) 11,6  
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình ngoài đô thị (l/100km) 6  
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Thiết kế website bởi Dương Quang Hòa